กิฟฟารีน น้ำหอมธาตุเจ้าเรือน เสริมดวงประจำธาตุเกิด

น้ำหอมใหม่ล่าสุดกิฟฟารีน,น้ำหอมเสริมดวงธาตุเจ้าเรือน,เพิ่มเสน่ห์ชวนหลงไหล,น้ำหอมธาตุเจ้าเรือนกิฟฟารีน,น้ำหอมเสริมดวงกิฟฟารีน,น้ำหอมประจำธาตุกิฟฟารีน

กิฟฟารีน น้ำหอมธาตุเจ้าเรือน เสริมดวงประจำธาตุเกิด

 

กิฟฟารีน น้ำหอมธาตุเจ้าเรือน เป็นน้ำหอมที่เปิดตัวใหม่ล่าสุด เพราะทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เชื่อว่า การเกิดชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีพ่อมีแม่ที่มีลักษณะของหญิง-ชาย ครบถ้วน หมายถึง พ่อมีลักษณะของชายครบ และแม่มีลักษณะของหญิงครบ โดยให้ความหมายของชีวิตไว้ว่า ชีวิตคือขันธ์ 5 อัน ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญา

Read more