ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Bright Green การใช้ผลิตภัณฑ์ กับพืชล้มลุก

ปุ๋ยกิฟฟารีน

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Bright Green การใช้ผลิตภัณฑ์ กับพืชล้มลุก

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพืชล้มลุก ปุ๋ยกิฟฟารีน ใช้เพื่อฟื้นฟูพืชล้มลุกที่ประสบปัญหา กับสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่ ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วม  ท๋อปเอ็น30-0-0 / ลิควิดไออน/ ไบร์ทกรีน  ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดนี้ จะช่วยบำรุงพืชผักที่ต้องการฟื้นฟูต้นที่เกิดการเสียหาย ให้กลับมาโตและสามารถให้ผลผลิตดี เช่นเคย

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมอย่างมาก  เนื่องจากสภาพอากาศ ที่มีฝนตกต่อเนื่องเกษตรกรที่ทำการเกษตรหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ แน่นอนว่า หนึ่งในนั้นคือพืชผักสวนครัว  หรือพืชล้มลุกต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ส่งผลทำให้ช่วงที่ผ่านมา ผักมีราคาสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายแล้ว บางพื้นที่น้ำลด และเริ่มเตรียมพื้นที่ ที่จะทำการเกษตรต่อไป  ซึ่งการปลูกผักสวนครัว หรือ พืชล้มลุก ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสนใจ และเริ่มหันมาปลูกกันมากขึ้น

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน

 

เพราะเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ไม่ยาก ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อย แต่ช่วยให้สามารถเก็บขายและสร้างรายได้ให้มากพอสมควร  รวมถึงพื้นที่ที่เคยปลูกมาแล้ว และต้องการที่จะบำรุงฟื้นฟู ต้นที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาโตอีกครั้งและสามารถให้ผลผลิตได้ดีเช่นเคย

วันนี้จึงมาขอแนะนำการดูแล และการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกับพืชล้มลุกที่เรารู้จักกันส่วน เช่น  มะเขือเทศ แตงกวา มะระ ถั่วฝักยาว พริก กระเจี๊ยบเขียว เป็นต้น ซึ่งลักษณะสำคัญของพืชเหล่านี้ก็คือ ออกดอกติดผลไปเรื่อยๆตามขนาดของพุ่ม มีการแตกยอด แทงยอด และเกิดดอกตามข้อ พืชเหล่านี้จะมีการดูแล และใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนอย่างไร มาติดตามกันเลยค่ะ

แปลงเพาะกล้า

แช่เมล็ดด้วย เจอร์มิเนท อัตรา 5ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร แช่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  แล้วนำใส่ถาด หรือกะบะเพาะกล้า

เมื่ต้นโตมีใบจริง ย้ายต้นลงแปลงปลูก

การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน แบ่งตามระยะ ของ พืชดังนี้

การพ่นปุ๋ยทางใบ อัตรผสม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน 

ระยะบำรุงต้น

 • เกรทกรีน                                         อัตรา  3 ซีซี
 • โบโรแคล                                        อัตรา   5  กรัม
 • โกรแม่กซ์ 20-20-20                     อัตรา 60-80 กรัม
 • บลูคีเลต                                          อัตรา 3-5 ซีซี
 • เม็กก้าซิงค์                                      อัตรา  5  กรัม
 • เกรทวอลล์                                      อัตรา 5  ซีซี

ระยะเริ่มออกดอก

 • เกรทกรีน                                         อัตร  3 ซีซี
 • โบโรแคล                                        อัตรา  5 กรัม
 • โกรเม็กซ์ 10-52-17                        อัตรา  60-80 กรัม
 • บลูคีเลท                                          อัตร  3-5 ซีซี
 • เกรทวอลล์                                      อัตรา 5  ซีซี

ระยะบำรุงต้นและผล

 • เกรทกรีน                                        อัตรา 3 ซีซี
 • โบโรแคล     อัตรา  5 กรัม              อัตรา   5 กรัม
 • โกรแม็กซ์ 20-20-20                    อัตรา 80-100 กรัม
 • เกรทวอลล์                                     อัตรา 5 ซ๊ซ๊

สลับกับระยะเร่งดอก

 • เกรทกรีน                                       อัตรา   3  ซีซี
 • โบโรแคล                                      อัตรา   5  กรัม
 • โกรแม็กซ์ 6-20-30                     อัตรา  80-100  กรัม
 • เกรทวอลล์                                   อัตรา  5  กรัม

ปุ๋ยทางดิน

 • ระยะ บำรุงต้น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร เสมอ  15-15-15 หรือ 16-16-16
 • ระยะเริ่มออกดอก เก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21
 • สามารถใช้เทอร์โบไทโอแม็ก 1 ลิตร  ผสม ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นลงดิน หรือปล่อยไปกับ ระบบน้ำหยด ช่วยทำให้ดินร่วนซุยและเพิ่มธาตุแม็กนีเซียมด้วย

 

ท็อปเอ็น30-0-0

ท๊อป-เอ็น   (มี 2 ขนาด   1 ลิตร  และ 5 ลิตร)

ปุ๋ยเทคโนโลยี่สูง แนะนำใช้เมื่อเริ่มออกดอก อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ใบเขียวสด ผลดกมากยิ่งขึ้น ช่วงที่กระทบแล้งหรือหนาว ก็สามารถใช้ช่วยให้ ทนแล้ง  ทนหนาว โตอย่างต่อเนื่องได้ โดยใช้อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาด 1  ลิตร   รหัส  51201

ปริมาณบรรจุ:1000  มิลลิลิตรน้ำหนักรวม: 1400  กรัม

ราคา 400 บาท

ขนาด  5 ลิตร  รหัส 51202

ปริมาณ บรรจุ 5000 มิลลิลิตร  น้ำหนักรวม  6600 กรัม

ราคา 1800 บาท

 

ลิควิดไอออน

กิฟฟารีน ลิควิด ไอออน

ส่วนมาก จำเป็นใน พริก มะเขือ ที่เป็นโรคใบยอดเหลือง หรือใบมีลักษณะด่างเหลือง แนะนำพ่นเสริมลิควิดไอออน จะช่วยให้ใบเขียวเพิ่มขึ้น ไม่เหลืองต่อ โดยใช้อัตรา 3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

(มี 2 ขนาด  คือ   500 cc และ 1000 cc)

รหัส  51901  ปริมาณบรรจุ: 500 มิลลิลิตร น้ำหนักรวม 600 กรัม

ราคา   460 บาท

รหัส 51902 ปริมาณบรรจุ 1000  มิลลิลิตร น้ำหนักรวม 1400 กรัม

ราคา 880 บาท

 

ไบร์ทกรีน

 

บรท์-กรีน

ใช้เมื่อเริ่มออกดอก ติดผลอย่างต่อเนื่อง  ช่วงนี้ อาหารสะสม จะมาเลี้ยงดอกและผล อาจทำให้ต้นโทรม แนะนำใช้เพื่อให้ใบเขียว  ทน ช่วยให้ต้นไม่โทรมง่าย  ออกดอกและผลต่อเนื่อง เก็บได้นาน  โดยใช้อัตรา  3 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร

(มี 2 ขนาด  คือ   500 cc และ 1000 cc)

รหัส 51603  ปริมาณ 500  cc   น้ำหนักรวม 600 กรัม

ราคา 460 บาท

รหัส 51604  ปริมาณ 1000 cc  น้ำหนักรวม 1400 กรัม

ราคา 900 บาท

 

หมายเหตุ

 • ในที่ดินไม่ดี อาจมีปัญหาใบแก่เหลือง
 • (ใบที่อยู่ใต้โคนต้น +กลางต้น ) ให้ใช้เทอร์โบไทโอแม็ก 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมฉีดพ่นไปด้วย
 • ช่วงเห็บเกี่ยวผลผลิต ควรเพิ่มเม็กก้าซิงค์ 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อยอดหยุดโต ยอดไม่ค่อยพุ่ง หรือผลไม่ขยาย
 • ใช้ตามอัตรที่แนะนำอย่างเคร่งครัด จะช่วยป้องกันไม่ให้ มะเขือเทศ เป็นโรคก้นผลเน่า

 

Facebook Comments