เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเซซามิน สารสกัดจากงาดำ

เซซามินกิฟฟารีน,เซซามิ เอสกิฟฟารีน,สารสกัดจากงาดำ,ข้าวกล้องหอมนิล

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเซซามิน สารสกัดจากงาดำ

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเซซามิน จริงๆ แล้ว เซซามิน เป็นสารสกัดจากงาดำ โดยปกติในงาดำจะมีสารกลุ่มลิกแนนหลายชนิด ได้แก่ เซซามิน (Sesamin) เซซาโมลิน (Sesamolin) และเซซามินอล กลูโคไซด์ (Sesaminol glucosides)
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเซซามิน

เซซามิน เป็นสารสกัดจากงาดำ โดยปกติในงาดำจะมีสารกลุ่มลิกแนนหลายชนิด ได้แก่ เซซามิน (Sesamin) เซซาโมลิน (Sesamolin) และเซซามินอล กลูโคไซด์ (Sesaminol glucosides) (อ้างอิงที่ 1) ทั้งหมดนี้มีคุณสมบัติหลายประการ เช่น

· ช่วยยับยั้งทำลายเซลล์มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ และมะเร็งเม็ดเลือดบางชนิด (อ้างอิงที่ 2-4)
· ช่วยเพิ่มมวลกระดูก (อ้างอิงที่ 5)
· ช่วยปกป้อง และบำรุงตับ (อ้างอิงที่ 6-9)
· ลดโคเลสเตอรอลในเลือด และลดการเกิดตะกอนในผนังเส้นเลือด (อ้างอิงที่ 10-12)
· ช่วยลดความดันโลหิต (อ้างอิงที่ 13)

 

เซซามินช่วยยับยั้งทำลายเซลล์มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ และมะเร็งเม็ดเลือดบางชนิด

มีงานวิจัยที่แสดงว่าสารเซซามินในงาดำสามารถทำลายเซลล์มะเร็งเต้านม (Breast cancer mcf-7) (อ้างอิงที่ 2) และสามารถทำลายเซลล์มะเร็งตับ (Human hepatocellular carcinoma cell line HepG2) ของมนุษย์ได้ (อ้างอิงที่ 3) อีกงานวิจัยพบว่า สารเซซามินในงาสามารถทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Human Lymphoid Leukemia Molt 4B cells) ของมนุษย์ได้อีกด้วย (อ้างอิงที่ 4)

 

เซซามินกิฟฟารีน,เซซามิ เอสกิฟฟารีน,สารสกัดจากงาดำ,ข้าวกล้องหอมนิล

เซซามิน เพิ่มมวลกระดูก

 

เซซามินในงาดำ สามารถเพิ่มการสร้างมวลกระดูกของมนุษย์ได้

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า สารเซซามินในงาสามารถเพิ่มการสร้างมวลกระดูกของมนุษย์ได้ โดยมีผลที่เซลล์สร้างกระดูกOsteoblast โดยตรง จึงน่าจะนำมาพัฒนาใช้ในโรคกระดูกบาง (อ้างอิงที่ 5)

 

เซซามินช่วยปกป้องสุขภาพตับ

มีงานวิจัยพบว่า เซซามินในงาดำลดการทำลายของตับจากสารพิษคาร์บอนเตตราคลอไรด์ และโลหะหนักในหนูทดลองได้ (อ้างอิงที่ 6, 7)นอกจากนี้เซซามินยังมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระ จึงมีผลช่วยในการเมตาโบลิซึมของไขมันและแอลกอฮอล์ในตับ (อ้างอิงที่ 8) อีกทั้งช่วยป้องกันภาวะไขมันสะสมในตับที่เกิดจากการเหนี่ยวนำโดยแอลกอฮอล์ได้ในหนูทดลอง (อ้างอิงที่ 9)

 

เซซามินช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือด และลดการเกิดตะกอนในผนังเส้นเลือด

สำหรับในหนูทดลอง เซซามินจากงาดำสามารถลดโคเลสเตอรอลในเลือด และลดการเกิดตะกอนในผนังเส้นเลือดได้ (Anti-atherosclerotic effect) (อ้างอิงที่ 10, 11) โดยมีงานวิจัยรองรับว่า การรับประทานงาดำจะช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยกลไกการลดการดูดซึมที่ลำไส้เล็ก รวมถึงการลดการสร้างโคเลสเตอรอลที่ตับ(อ้างอิงที่ 12)

 

เซซามินช่วยลดความดันโลหิต

มีงานวิจัยที่ทำในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยให้รับประทานสารสกัดเซซามินจากงาดำ 60 มก. ต่อวัน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า สามารถลดความดันโลหิตได้เล็กน้อยประมาณ 2-3 มม.ปรอท จากระบาดวิทยาคลินิค แม้จะลดความดันโลหิตได้เล็กน้อยก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อการช่วยลดความเสี่ยงของโรคทางสมองและหัวใจ (อ้างอิงที่ 13)

ปัจจุบันมีการนำสารสกัดจากงาดำและผงงาดำ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค โดยอาจมีการเพิ่มส่วนผสมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เข้าไปด้วย เช่น ข้าวกล้องหอมนิลงอก ซึ่งจะมีสาร GABA (Gamma Amino Butyric Acid) ที่เป็นสารสื่อประสาท ช่วยลดความตึงเครียด ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับได้ดี ช่วยรักษาสมดุล ชะลอความเครียดของสมอง ทั้งยังกระตุ้นการผลิต Growth Hormone ที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อกระชับ ป้องกันการเกิดริ้วรอยได้ (อ้างอิงที่ 14) หากได้รับร่วมกับวิตามินซีและซีลีเนียม ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ (อ้างอิงที่ 15) ก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น

 

เอกสารอ้างอิง:

1. Sesame seed lignans: potent physiological modulators and possible ingredients in functional foods & nutraceuticals

2. Effect of sesamin on apoptosis and cell cycle arrest in human breast cancer mcf-7 cells. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(9):3779-83

3. Sesamin induces cell cycle arrest and apoptosis through the inhibition of signal transducer and activator of transcription 3 signalling in human hepatocellular carcinoma cell line HepG2. Biol Pharm Bull. 2013;36(10):1540-8

4. Sesamin and episesamin induce apoptosis in human lymphoid leukemia Molt 4B cells. Int J Mol Med. 2000 Jul;6(1):43-6

5. Sesamin stimulates osteoblast differentiation through p38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways.BMC Complement Altern Med. 2012 May 30;12:71. doi: 10.1186/1472-6882-12-71

6. Protective effects of sesamin against liver damage caused by alcohol or carbon tetrachloride in rodents.Ann Nutr Metab. 1993;37(4):218-24

7. Sesamin protects mouse liver against nickel-induced oxidative DNA damage and apoptosis by the PI3K-Akt pathway.J Agric Food Chem.2013 Feb 6;61(5):1146-54. doi: 10.1021/jf304562b

8.Antioxidative roles of sesamin, a functional lignan in sesame seed, and it’s effect on lipid- and alcohol-metabolism in the liver: a DNA microarray study.Biofactors.2004;21(1-4):191-6

9. Sesamin ingestion regulates the transcription levels of hepatic metabolizing enzymes for alcohol and lipids in rats. Alcohol Clin Exp Res.2005 Nov;29(11 Suppl):116S-120S

10. Cholesterol-lowering activity of sesamin is associated with down-regulation on genes of sterol transporters involved in cholesterol absorption. J Agric Food Chem.2015 Mar 25;63(11):2963-9. doi: 10.1021/jf5063606

11. Anti-atherosclerotic and anti-inflammatory actions of sesame oil. J Med Food.2015 Jan;18(1):11-20. doi: 10.1089

12. Nutraceutical functions of sesame: a review. Crit Rev Food Sci Nutr.2007;47(7):651-73

13. Antihypertensive effects of sesamin in humans. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo).2009 Feb;55(1):87-91

14. ข้าวกาบา. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. http://ifrpd.ku.ac.th/th/products/ifrpd-gaba-rice.php

15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหาร. คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 

เซซามินกิฟฟารีน,เซซามิ เอสกิฟฟารีน,สารสกัดจากงาดำ,ข้าวกล้องหอมนิล

***ติดต่อทำบัตรส่วนลด 25 % ได้ที่ 083-4625537

สามารถนำรหัสสมาชิก 112033962 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : Giffarine Club
Email : imkanokwan1980@gmail.com
โทร. 083-4625537 /Line id : @clubgiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments