ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ ธาตุอาหารหลัก ผลดก ตรงตามสายพันธุ์

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ธาตุอาหารหลักกิฟฟารีน,ปุ๋ยฉีดกิฟฟารีน,ปุ๋ยเกล็ดกิฟฟารีน,ปุ๋ยโกรแม็กซ์กิฟฟารีน,ปุ๋ยผงกิฟฟารีน,ปุ๋ยสตรเสมอกิฟฟารีน,ปุ๋ยจับดอก ผลกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนักกิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ ธาตุอาหารหลัก ผลดก ตรงตามสายพันธุ์

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ ธาตุอาหารหลัก เพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องได้รับธาตุอาหารที่มีประโยชน์เพื่อนำไปเสริมสร้างส่วนต่างๆ ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ กิฟฟารีนของนำเสนอปุ๋ยที่จะช่วยให้ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพสูงขึ้น ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงพืชที่ปลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดไว้ ลองศึกษาข้อมูลปุ๋ยแต่ละตัวกันดู ว่าคุณสมบัติและประโยชน์ที่พืชจะได้รับเป็นอย่างไรบ้าง

 

ปุ๋ย คือ สิ่งที่ใส่ในพืช เพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืชในการเจริญเติบโต
ปุ๋ยเคมี คือ
ปุ๋ยที่ได้จากขบวนการผลิตทางเคมี เป็นพืชที่ให้อาหารตรง ตามสูตรที่ระบุ ง่ายต่อการใส่ให้ตรงตามระยะการเจริญเติบโตของพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิต โดยผ่านขบวนการทางธรรมชาติ ได้แก่ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต ซึ่งบางพวกตรึงปุ๋ยไนโตรเจนจากอากาศ บางพวกช่วยย่อย และปลดปล่อยธาตุอาหารจากดิน

 

ดังนั้นถ้าต้องการผลผลิตและคุณภาพสูง

1. ใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม ถูกสูตร ถูกที่ ถูกเวลา โดยใช้หลัก ใส่น้อย แต่บ่อยครั้ง
2. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับสภาพ และบำรุงดินอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
3. ใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นครั้งคราวโดยระลึกเสมอว่า ปุ๋ยชีวะภาพที่ดีที่สุดต้องทำเองโดยขอเชื้อได้จากกรมพัฒนาที่ดิน หรือสถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัด หรือสอบถามจากเกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอ และปุ๋ยชีวภาพไม่เหมาะกับการฉีดพ่นทางใบ

 

จุดเด่นของปุ๋ยทางใบ โกรแม็กซ์

1. มีครบทุกสูตร ทุกระยะการเจริญเติบโต
2. ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ที่มีความเป็นพิษที่ใบต่ำ
3. ปราศจากคลอไรต์ จึงสามารถแนะนำฉีดพ่นได้ทุกพืชอย่างมั่นใจ โดยเฉพาะกล้วยไม้ ยาสูบ
4. ธาตุรอง ธาตุเสริม ในรูปคีเลท พืชดูดซึมไปใช้ได้ 100 % 

 

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ธาตุอาหารหลักกิฟฟารีน,ปุ๋ยฉีดกิฟฟารีน,ปุ๋ยเกล็ดกิฟฟารีน,ปุ๋ยโกรแม็กซ์กิฟฟารีน,ปุ๋ยผงกิฟฟารีน,ปุ๋ยสตรเสมอกิฟฟารีน,ปุ๋ยจับดอก ผลกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนักกิฟฟารีน

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10
สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด

-ใช้ในระยะดึงยอด แตกกอ สร้างใบให้มีขนาดใหญ่
-เหมาะสำหรับระยะแรกของการเจริญเติบโต

อัตราการใช้ : 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

ขนาด 1 กก. ,ราคาสินค้า 212 บาท
ขนาด 5 กก. ,ราคาสินค้า 1,040 บาท
ขนาด 20 กก. ,ราคาสินค้า 3,540 บาท 

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ธาตุอาหารหลักกิฟฟารีน,ปุ๋ยฉีดกิฟฟารีน,ปุ๋ยเกล็ดกิฟฟารีน,ปุ๋ยโกรแม็กซ์กิฟฟารีน,ปุ๋ยผงกิฟฟารีน,ปุ๋ยสตรเสมอกิฟฟารีน,ปุ๋ยจับดอก ผลกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนักกิฟฟารีน

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15
สูตรพัฒนาทุกส่วน

-ใช้แทนโกรแม็กซ์ 30-10-10 ฉีดพ่นผักกินใบในฤดูฝน เพื่อป้องกันการได้รับปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
-ใช้ในระยะข้าวแต่งตัว (40-60 วัน)
-ฉีดขยายขนาดของผล หลังติดผลแล้ว จนถึงระยะเข้าสี
-ฉีดบำรุงต้นสำหรับพืชหัว

อัตราการใช้ : 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

ขนาด 1 กก. ,ราคาสินค้า 200 บาท
ขนาด 5 กก. ,ราคาสินค้า 980 บาท 
ขนาด 20 กก. ,ราคาสินค้า 3,440 บาท 

 

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ธาตุอาหารหลักกิฟฟารีน,ปุ๋ยฉีดกิฟฟารีน,ปุ๋ยเกล็ดกิฟฟารีน,ปุ๋ยโกรแม็กซ์กิฟฟารีน,ปุ๋ยผงกิฟฟารีน,ปุ๋ยสตรเสมอกิฟฟารีน,ปุ๋ยจับดอก ผลกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนักกิฟฟารีน

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20
“สูตรพัฒนาช่อดอก และพัฒนาต้น

-ใช้ฉีดเพื่อเร่งต้นกล้วยไม้ในหน้าฝน
-ใช้ฉีดเพือขยายขนาดช่อดอก เมื่อกำลังให้ดอก
-ใช้ฉีดเร่งต้น ใบ พืชทุกชนิดในหน้าฝน
-ใช้ฉีดพัฒนารากในพืชหัวระยะแรก
-มีธาตุหารรอง ธาตุอาหารเสริมในปริมาณสูง
-มีวิตามิน บี 1 ช่วยการพัฒนาราก
-ใช้วัตถุดิบสารไบยูเร็ต ต่ำ ทำให้เป็นพิษต่อใบน้อย

อัตราการใช้ : 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

ขนาด 1 กก. ,ราคาสินค้า 312 บาท
ขนาด 5 กก. ,ราคาสินค้า 1,600 บาท
ขนาด 20 กก. ,ราคาสินค้า 5,800 บาท

 

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ธาตุอาหารหลักกิฟฟารีน,ปุ๋ยฉีดกิฟฟารีน,ปุ๋ยเกล็ดกิฟฟารีน,ปุ๋ยโกรแม็กซ์กิฟฟารีน,ปุ๋ยผงกิฟฟารีน,ปุ๋ยสตรเสมอกิฟฟารีน,ปุ๋ยจับดอก ผลกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนักกิฟฟารีน

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17
“สูตร ฟอสฟอรัสสูง หยุดต้น สร้างดอก พัฒนาราก”

-ใช้เมื่อต้องการหยุดการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น เพื่อพัฒนาการออกดอก รวง ลงหัว
-เหมาะสำหรับระยะต้องการสร้างผลผลิต ดอก ลงหัว ติดผล ป้องกันดอก-ผลร่วง

อัตราการใช้ : 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

ขนาด 1 กก.  ,ราคาสินค้า 312 บาท
ขนาด 5 กก.  ,ราคาสินค้า 1,600 บาท
ขนาด 20 กก.  ,ราคาสินค้า 5,800 บาท 

 

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ธาตุอาหารหลักกิฟฟารีน,ปุ๋ยฉีดกิฟฟารีน,ปุ๋ยเกล็ดกิฟฟารีน,ปุ๋ยโกรแม็กซ์กิฟฟารีน,ปุ๋ยผงกิฟฟารีน,ปุ๋ยสตรเสมอกิฟฟารีน,ปุ๋ยจับดอก ผลกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนักกิฟฟารีน

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 3-53-17
“สูตร ฟอสฟอรัสสูง หยุดต้น สร้างดอก พัฒนาราก” 

-ใช้เมื่อต้องการหยุดการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น เพื่อพัฒนาการออกดอก รวง ลงหัว
-เหมาะสำหรับระยะต้องการสร้างผลผลิต ดอก ลงหัว ติดผล ป้องกันดอก-ผลร่วง
-เหมาะสำหรับใช้ตอนฤดูฝน เพื่อต้องการลดใบ และเพิ่มดอก

อัตราการใช้ : 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

ขนาด 1 กก. ,ราคาสินค้า 312 บาท
ขนาด 5 กก.  ,ราคาสินค้า 1,600 บาท
ขนาด 20 กก.  ,ราคาสินค้า 5,800 บาท 

 

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ธาตุอาหารหลักกิฟฟารีน,ปุ๋ยฉีดกิฟฟารีน,ปุ๋ยเกล็ดกิฟฟารีน,ปุ๋ยโกรแม็กซ์กิฟฟารีน,ปุ๋ยผงกิฟฟารีน,ปุ๋ยสตรเสมอกิฟฟารีน,ปุ๋ยจับดอก ผลกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนักกิฟฟารีน

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30
สูตรพัฒนาคุณภาพ ดอก ผล หัว

-ใช้เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ผล หัว พัฒนาสีดอก เมล็ด และลดความชื้นของเมล็ด หัว
-เหมาะสำหรับพืชในช่วงพัฒนาผลผลิต เช่น ช่วงลงหัว ช่วงติดผล ช่วงติดเมล็ด ช่วงออกดอก

อัตราการใช้ : 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

ขนาด 1 กก.  ,ราคาสินค้า 240 บาท
ขนาด 5 กก.  ,ราคาสินค้า 1,200 บาท 
ขนาด 20 กก.  ,ราคาสินค้า 4,280 บาท 

 

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ธาตุอาหารหลักกิฟฟารีน,ปุ๋ยฉีดกิฟฟารีน,ปุ๋ยเกล็ดกิฟฟารีน,ปุ๋ยโกรแม็กซ์กิฟฟารีน,ปุ๋ยผงกิฟฟารีน,ปุ๋ยสตรเสมอกิฟฟารีน,ปุ๋ยจับดอก ผลกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนักกิฟฟารีน

ท็อป-เอ็น ( 30-0-0 )

เป็นปุ๋ยที่ดูดซึมและเคลื่อนย้ายไปสะสมตามส่วนต่างๆ ของพืช ได้เร็วและมากกว่าปุ๋ยทางใบทั่วๆไป แต่จะแสดงประสิทธิภาพเหนือกว่าและคุ้มค่ากว่าจากการที่ไนโตรเจนจะค่อยๆ ถูกปลดปล่อยให้กับพืช ทำให้พืชได้รับธาตุปุ๋ยไนโตรเจนบางอย่างสม่ำเสมอทีละน้อย อย่างต่อเนื่อง

จังหวะการใช้: ถ้าเป็นปุ๋ยไนโตรเจนทั่วๆ ไป จะถูกแนะนำให้ใช้ในช่วงการแตกใบอ่อน หรือเมื่อต้องการให้แตกใบอ่อน แต่ท็อปเอ็นกลับมีการใช้ที่แตกต่าง คือ แนะนำให้ใช้ ท็อปเอ็นในช่วงที่พืชกำลังออกดอก (ดอกตูม) และหลังจากดอกโรยแล้ว (กรณีไม้ผล)

ผลที่ได้ : พืชจะพัฒนาดอกและผลได้เต็มที่ ดอกจะโตและมีเปอร์เซ็นต์ติดสูงหลังจากดอกโรย ฉีดพ่นท็อปเอ็นแล้วผลจะโตอย่างสม่ำเสมอ และมีขนาดไล่เลี่ยกัน

พืชอื่นๆ นอกจากไม้ผลแล้ว : เมื่อมีการใช้ท็อปเอ็นแล้ว เช่น พืชผัก พืชเถาเลื้อย ล้มลุก ไม้ดอก พืชที่ได้รับท็อปเอ็น จะเขียวสด ไม่เหี่ยวแม้ในภาวะอากาศร้อน ก้านชูดอกจะเหยียดยาว ดอกโต ใบสีเขียวสด

ขนาด 1 ลิตร  ,ราคาสินค้า 400 บาท
ขนาด 5 ลิตร  ,ราคาสินค้า 1,800 บาท

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ธาตุอาหารหลักกิฟฟารีน,ปุ๋ยฉีดกิฟฟารีน,ปุ๋ยเกล็ดกิฟฟารีน,ปุ๋ยโกรแม็กซ์กิฟฟารีน,ปุ๋ยผงกิฟฟารีน,ปุ๋ยสตรเสมอกิฟฟารีน,ปุ๋ยจับดอก ผลกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนักกิฟฟารีน

ท็อป-เค (0-0-25+15S)

เป็นเทคโนโลยีของปุ๋ยโปแตสเซี่ยมน้ำ โดยประกอบไปด้วยธาตุโปแตสเซี่ยม,และกำมะถัน มีความถ่วงจำเพาะถึง 1.47 หมายถึงปุ๋ยน้ำท็อป-เค 1 ลิตร จะหนักถึง 1.47 กก. 

 

คุณสมบัติพิเศษของ ท็อป-เค

คือ เป็นรีดิ๊วซิงเอเจนต์ ซึ่งจะดึงออกซิเจนเข้าในโมเลกุลของมัน ดังนั้น ท็อป-เค จึงมีคุณสมบัติที่จะยับยั้งการเกิดไนเตรทในพืช ทำให้มีผลอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ จึงแนะนำให้ใช้ท็อป-เค อย่างระมัดระวัง ควรใช้ตามคำแนะนำของบริษัทฯ เท่านั้น ไม่ให้ใช้กับพืชอื่น นอกเหนือจากบริษัทฯกำหนด แนะนำและต้องใช้ตามอัตราที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

โปแตสเซี่ยมและกำมะถัน มีหน้าที่และความสำคัญต่อพืชอย่างไร 

ธาตุโปแตสเซี่ยม : ธาตุโปแตสเซี่ยมถูกจัดเป็นธาตุอาหารหลัก คือ พืชต้องการในปริมาณมาก เพราะจะถูกใช้ในกระบวนการต่างๆ มากมาย ที่เรารู้จักกันถึงเป็นประจำ คือเป็นปุ๋ยหวานหรือปุ๋ยลงหัว เนื่องจากธาตุโปแตสเซี่ยม ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปส่วนที่เป็นผลผลิต เช่นผลหรือหัว ช่วยในการสะสมอาหาร เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มความหวาน หรืออาจช่วยเพิ่มเรื่องความเข้มของสี ในบางพืชที่ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสงและอุณหภูมิ

ธาตุกำมะถัน : จัดเป็นธาตุอาหารสำคัญและพืชต้องการมาก บางตำราถึงกับจัดว่าเป็นธาตุอาหารหลักธาตุที่ 4 ต่อจากไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซี่ยม ธาตุกำมะถัน เป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนบางตัว

 

ประโยชน์

1. ใช้เพื่อยับยั้งการแตกใบอ่อนและการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ เพื่อให้เกิดการสะสมอาหารเพื่อการออกดอก
2. ใช้เพื่อเร่งให้ผลไม้สุกเร็ว เพิ่มความหวาน เร่งการแก่ของผลผลิต

ขนาด 1 ลิตร  ,ราคาสินค้า 400 บาท
ขนาด 5 ลิตร  ,ราคาสินค้า 1,800 บาท

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ธาตุอาหารหลักกิฟฟารีน,ปุ๋ยฉีดกิฟฟารีน,ปุ๋ยเกล็ดกิฟฟารีน,ปุ๋ยโกรแม็กซ์กิฟฟารีน,ปุ๋ยผงกิฟฟารีน,ปุ๋ยสตรเสมอกิฟฟารีน,ปุ๋ยจับดอก ผลกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนักกิฟฟารีน

 

รับปรึกษาปัญหาพืชทุกชนิด ฟรี!
สนใจสมัครตัวแทนหรือสั่งซื้อ ติดต่อ id :@clubgiff / T.083-462 5537

สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : Giffarine Club
Email : imkanokwan1980@gmail.com
โทร. 083-4625537 /Line id : @clubgiff

Facebook Comments