ปุ๋ยกิฟฟารีน แตงกวา ผลดก ทอดยอดนาน ลูกสวย ไม่โทรมง่าย

ปุ๋ยกิฟฟารีนแตงกวา,ปุ๋ยแตงกวา,แตงกวาทอดยอดนาน,แตงกวาผลดก

ปุ๋ยกิฟฟารีน แตงกวา ผลดก ทอดยอดนาน ลูกสวย ไม่โทรมง่าย

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน แตงกวา เป็นพืชเถาเลื้อย  ลักษณะสำคัญของพืชเถาเลื้อย คือ ทอดยอดออกไปเรื่อยๆ และออกดอกตามข้อ ถ้ามีการบำรุงไม่ให้โทรมและทอดยอดออกไปเรื่อยๆ ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เรื่อยๆ

 

1. ช่วงเตรียมเมล็ด คัดเมล็ดพันธ์ุ

ปุ๋ยและอัตราการใช้ :
-เจอร์มิเนท ปริมาณการใช้  5 ซีซี. ต่อน้ำ 1 ลิตร (แช่ 1 ชั่วโมง)

 

2. ช่วงบำรุงต้น

ปุ๋ยและอัตราการใช้ :
-เกรทกรีน  ปริมาณการใช้  3 ซีซี.
-โบโรแคล  ปริมาณการใช้  1 ช้อนตวง
-เม็กก้าซิงค์  ปริมาณการใช้  1 ช้อนตวง
-ท็อปเอ็น  ปริมาณการใช้   50 ซีซี.
-โมเด็ม  ปริมาณการใช้   3 ซีซี.
-ปุ๋ย 20-20-20  ปริมาณการใช้  4 ช้อนแกง

หมายเหตุ: ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนแตงกวา,ปุ๋ยแตงกวา,แตงกวาทอดยอดนาน,แตงกวาผลดก

 

3. ช่วงออกดอก

ปุ๋ยและอัตราการใช้ :
-เกรทกรีน  ปริมาณการใช้  3 ซีซี.
-โบโรแคล  ปริมาณการใช้  1 ช้อนตวง
-เม็กก้าซิงค์  ปริมาณการใช้   1 ช้อนตวง
-ท็อปเอ็น  ปริมาณการใช้   50 ซีซี.
-โมเด็ม  ปริมาณการใช้   3 ซีซี.
-ไบร์ทกรีน  ปริมาณการใช้   3 ซีซี.
-ปุ๋ย 10-52-17  ปริมาณการใช้  4 ช้อนแกง

หมายเหตุ: ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน

 

4. ช่วงบำรุงต้น ผล

ปุ๋ยและอัตราการใช้ :
-เกรทกรีน  ปริมาณการใช้  3 ซีซี.
-โบโรแคล  ปริมาณการใช้  1 ช้อนตวง
-เม็กก้าซิงค์  ปริมาณการใช้   1 ช้อนตวง
-ท็อปเอ็น  ปริมาณการใช้   50 ซีซี.
-โมเด็ม  ปริมาณการใช้   3 ซีซี.
-ไบร์ทกรีน  ปริมาณการใช้   3 ซีซี.
-ปุ๋ย 20-20-20  ปริมาณการใช้  4 ช้อนแกง  สลับกับ  ปุ๋ย 6-20-30 ปริมาณเท่ากัน

หมายเหตุ: ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนแตงกวา,ปุ๋ยแตงกวา,แตงกวาทอดยอดนาน,แตงกวาผลดก

 

หมายเหตุ: โรคที่ควรระวัง

1. โรคยอดเหลือง
2. โรคราน้ำค้าง

(ให้เพิ่ม ลิควิดไอออน กิฟฟารีน ใช้เดือนละ 1 ครั้ง ปริมาณการใช้ 3 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร)

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนแตงกวา,ปุ๋ยแตงกวา,แตงกวาทอดยอดนาน,แตงกวาผลดก

 

ปุ๋ยแตงกวา ชุดละ 5,220 บาท  ( มีโปรโมชั่น )

1. เกรทกรีน   /ขนาด 1 ลิตร   /ราคาสินค้า 460 บาท
2. โบโร-แคล    /ขนาด 1 กิโลกรัม   /ราคาสินค้า 984 บาท
3. เม็กก้า-ซิงค์    /ขนาด 1 กิโลกรัม   /ราคาสินค้า 920 บาท
4. โมเด็ม    /ขนาด 500 ซีซี   /ราคาสินค้า 710 บาท
5. ไบร์ทกรีน    /ขนาด 500 ซีซี   /ราคาสินค้า 460 บาท
6. ท็อปเอ็น   /ขนาด 1 ลิตร   /ราคาสินค้า 400 บาท 
7. ปุ๋ย 20-20-20    /ขนาด 2 กิโลกรัม   /ราคาสินค้า 624 บาท  ( กก.ละ 312.- )
8. ปุ๋ย 10-52-17   /ขนาด 1 กิโลกรัม   /ราคาสินค้า 312 บาท
9. แม็กนีเซีย   /ขนาด 1 กิโลกรัม   /ราคาสินค้า 180 บาท
10. เจอร์มิเนท   /ขนาด 100 ซีซี   /ราคาสินค้า 170 บาท

หมายเหตุ: ฉีดพ่น ทุกๆ 5 – 7 วัน

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนแตงกวา,ปุ๋ยแตงกวา,แตงกวาทอดยอดนาน,แตงกวาผลดก

 

โมเด็ม  คือ โมลิบดินั่ม 4.5%  เป็นธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการน้อย เพื่อนำไปใช้ในขบวนการทางเคมี เกี่ยวกับการเปลี่ยนและใช้ธาตุไนโตรเจนในพืช ดังนั้น โมเด็มจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อต้องการให้เจริญเติบโตในช่วงสร้างยอดและใบ รวมทั้งพืชตระกูลถั่ว

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนแตงกวา,ปุ๋ยแตงกวา,แตงกวาทอดยอดนาน,แตงกวาผลดก

รับปรึกษา ปัญหาพืชทุกชนิด ฟรี!
สนใจสมัครตัวแทนหรือสั่งซื้อ ติดต่อ id :@clubgiff

สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : Giffarine Club
Email : imkanokwan1980@gmail.com
โทร. 083-4625537 /Line id : @clubgiff

Facebook Comments