ปุ๋ยกิฟฟารีน อ้อย ผลผลิตสูง ทนแล้งได้ดี ธาตุอาหารครบถ้วน

ปุ๋ยกิฟฟารีน อ้อย,ปุ๋ยอ้อยกิฟฟารีน,เทอร์โบ ไทโอแม็กกิฟฟารีน,ปุ๋ยอ้อยใบหนา,ปุ๋ยจี้ตออ้อยกิฟฟารีน,ปุ๋ยจี้ตออ้อย,ปุ๋ยแตกหน่อ

ปุ๋ยกิฟฟารีน อ้อย ผลผลิตสูง ทนแล้งได้ดี ธาตุอาหารครบถ้วน

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน อ้อย เพราะประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม พืชพรรณที่นิยมปลูกในประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นอ้อย ไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง ภาคอีสาน นิยมปลูกอ้อยเป็นจำนวนมากและแน่นอนปุ๋ยที่ใส่เพื่อบำรุงต้นอ้อยก็มีความจำเป็น เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อเพิ่มความหวาน เร่งการแตกหน่อ หรือฉีดพ่นกรณีที่เป็นอ้อยตอ ซึ่งปุ๋ยกิฟฟารีนเป็นอีกทางเลือกนึงในการลดต้นทุนการผลิตได้มากทีเดียว

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน อ้อย:  วิธีการใช้ปุ๋ยและดูแล

จุดประสงค์ :

-เพื่อให้อ้อยได้รับธาตุอาหารครบถ้วนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตสูง
-เพื่อให้อ้อยทนแล้งได้ดี
-เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น

พันธ์ุที่นิยมปลูกและได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร ได้แก่

-อู่ทอง
-สุพรรณ ขอนแก่น
-มุกดาหาร
(พันธุุ์อ้อยที่ใช้ควรมีอายุ 8-10 เดือน)

 

 

1. อ้อยตอ จี้ตออ้อยเพิ่มจำนวนหน่อ

ปุ๋ยและอัตราการใช้

-เทอร์โบ ไทโอแม็ก  ปริมาณการใช้  20 ซีซี. 
-โบโรแคล  ปริมาณการใช้  10-15 กรัม (2-3 ช้อนตวง)
-เจอร์มิเนท  ปริมาณการใช้  30 ซีซี.

หมายเหตุ: ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดครั้งเดียว

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน อ้อย,ปุ๋ยอ้อยกิฟฟารีน,เทอร์โบ ไทโอแม็กกิฟฟารีน,ปุ๋ยอ้อยใบหนา,ปุ๋ยจี้ตออ้อยกิฟฟารีน,ปุ๋ยจี้ตออ้อย,ปุ๋ยแตกหน่อ

ปุ๋ยกิฟฟารีน อ้อย,ปุ๋ยอ้อยกิฟฟารีน,เทอร์โบ ไทโอแม็กกิฟฟารีน,ปุ๋ยอ้อยใบหนา,ปุ๋ยจี้ตออ้อยกิฟฟารีน,ปุ๋ยจี้ตออ้อย,ปุ๋ยแตกหน่อ

 

2. อ้อยใหม่ สร้างระบบราก แตกกอดี ลำใหญ่ ใบหนา ทนแล้ง

ปุ๋ยและอัตราการใช้ : 

-เกรทกรีน  ปริมาณการใช้  25 ซีซี. 
-โบโรแคล  ปริมาณการใช้  100 กรัม (1 ขีด)
-แม็กก้าซิงค์  ปริมาณการใช้  100 กรัม (1 ขีด)
-เทอร์โบ ไทโอแม็ก  ปริมาณการใช้  200-300 ซีซี.
-ท็อปเอ็น  ปริมาณการใช้   500 ซีซี.
-ปุ๋ย 20-20-20  ปริมาณการใช้   1 กก.

หมายเหตุ: ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น ทุกๆ 10-15 วัน (เดือนละ 1-3 ครั้ง)

กรณีใช้ปุ๋ยทางดิน: ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15 (ยี่ห้อท้องตลาด) ผสม เทอร์โบ ไทโอแม็ก
อัตราส่วน :
5 กก./ 50 กก.

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน อ้อย,ปุ๋ยอ้อยกิฟฟารีน,เทอร์โบ ไทโอแม็กกิฟฟารีน,ปุ๋ยอ้อยใบหนา,ปุ๋ยจี้ตออ้อยกิฟฟารีน,ปุ๋ยจี้ตออ้อย,ปุ๋ยแตกหน่อ

 

ปุ๋ยอ้อย ชุดละ 5,684 บาท ( ส่งฟรี )

1. เกรทกรีน/ ขนาด 1 ลิตร/ ราคา 460 บาท
2. โบโร-แคล/ ขนาด 1 กิโลกรัม/ ราคา 984 บาท
3. เม็กก้า-ซิงค์/ ขนาด 1 กิโลกรัม/ ราคา 920 บาท
4. ไบร์ทกรีน/ ขนาด 500 ซีซี/ ราคา 460 บาท
5. ท็อป-เอ็น/ ขนาด 2 ลิตร/ ราคา 800 บาท ( ราคาลิตรละ 400 บาท )
6. ปุ๋ย 20-20-20/ ขนาด 5 กิโลกรัม/ ราคา 1,560 บาท ( ราคากก.ละ 312.- )
7. แม็กนีเซีย/ ขนาด 1 กิโลกรัม/ ราคา 180 บาท
8. เทอร์โบ ไทโอแม็ก/ ขนาด 1 ลิตร/ ราคา 320 บาท

 

ปุ๋ยอ้อย ชุดละ 2,824 บาท  ( สูตรจี้ตอ ) ( ส่งฟรี )

1. โบโร-แคล/ ขนาด 1 กิโลกรัม/ ราคา 984 บาท
2. ท็อป-เอ็น/ ขนาด 2 ลิตร/ ราคา 800 บาท ( ลิตรละ 400 บาท )
3. เจอร์มิเนท/ ขนาด 500 ซีซี/ ราคา 720 บาท
4. เทอร์โบ ไทโอแม็ก/ ขนาด 1 ลิตร/ ราคา 320 บาท

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน อ้อย,ปุ๋ยอ้อยกิฟฟารีน,เทอร์โบ ไทโอแม็กกิฟฟารีน,ปุ๋ยอ้อยใบหนา,ปุ๋ยจี้ตออ้อยกิฟฟารีน,ปุ๋ยจี้ตออ้อย,ปุ๋ยแตกหน่อ

 

เทอร์โบ ไทโอแม็ก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดพ่นเพื่อความเขียว หรือเพิ่มคลอโรฟิลล์ กับพืชเช่นเดียวกัน แต่มีความเด่นคือ นอกจากมีแม็กนีเซียมแล้ว เทอร์โบ ไทโอแม็ก ยังมีกำมะถันถึง 10% ในรูปของไบซัลเฟต

คุณสมบัติ: เทอร์โบ ไทโอแม็ก ประกอบด้วย แม็กนีเซียม และกำมะถัน สามารถใช้ได้ผลทั้งฉีดและพ่นทางใบและใช้ทางดิน

 

 

จุดเด่นของเทอร์โบ ไทโอแม็ก

1. แม็กนีเซียมในเทอร์โบ ไทโอแม็ก จะช่วยเสริมสร้างสีเขียวหรือคลอโรฟิลล์ ส่วนกำมะถันในเทอร์โบ ไทโอแม็กจะมีส่วนเสริมในการสร้างคลอโรฟิลล์ด้วย ดังนั้นในการฉีดพ่นทางใบ เมื่อใช้เทอร์โบ ไทโอแม็ก พืชจะสร้างสีเขียวได้ดีกว่าใช้แม็กนีเซียมในรูปอื่นๆ

2. เมื่อใช้เทอร์โบ ไทโอแม็กทางดิน เช่นทางระบบน้ำ ผสมน้ำใส่ทางดินโดยตรง หรือคลุกปุ๋ยเทอร์โบ ไทโอแม็ก สามารถปลดปล่อยทั้งธาตุแม็กนีเซียมและกำมะถันให้กับรากพืชดูดนำไปใช้ได้ นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์จากการใช้ เทอร์โบ ไทโอแม็กทางดินอีก คือ
-ช่วยให้ดินมีโครงสร้างการระบายน้ำที่ดีขึ้น
-ช่วยให้ธาตุอาหารในดินมีประโยชน์มากขึ้น
-ลดขบวนการปลดปล่อยไนโตรเจนกลับสู่อากาศ ในดินร่วนหรือดินทราย ทำให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่มีฤทธิ์อยู่ในดินได้นาน

3. เทอร์โบ ไทโอแม็ก มีคุณสมบัติยับยั้งการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน จึงเหมาะสำหรับพืชในช่วงลงหัวหรือต้องการสะสมอาหารเพื่อสร้างดอก และไม่เหมาะกับพืชผักกินใบ

 

 

 รับปรึกษา ปัญหาพืชทุกชนิด ฟรี!
สนใจสมัครตัวแทนหรือสั่งซื้อ ติดต่อ id : @clubgiff / T.083-462 5537

สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : Giffarine Club
Email : imkanokwan1980@gmail.com
โทร. 083-4625537 /Line id : @clubgiff

Facebook Comments