ปุ๋ยกิฟฟารีน ลำไย ลิ้นจี่ ผลสวย ผลดก ดอกแข็งแรง

ปุ๋ยกิฟฟารีน ลิ้นจี่,ปุ๋ยกิฟฟารีน ลำไย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนัก กิฟฟารีน,ปุ๋ยรสชาติ กิฟฟารีน,giffarine longan fertilizer,fertilizer giffarine lychee

ปุ๋ยกิฟฟารีน ลำไย ลิ้นจี่ ผลสวย ผลดก ดอกแข็งแรง

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน ลำไย ลิ้นจี่ ผลไม้สองชนิดนี้ถือว่าได้รับความนิยมจากไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้ วันนี้เราจะมานำเสนอการใช้ปุ๋ยในแต่ละช่วงอายุว่ามีอะไรบ้าง อย่างไร ตลอดจนข้อควรระวังต่างๆ ในการดูแลรักษา ให้พืชทั้งสองชนิดออกผลผลิตมาได้ตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสีสรร รสชาติต่างๆ

 

การใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกับลำไยและลิ้นจี้

– แตกใบอ่อน หรือดึงใบอ่อน

ปุ๋ย 30-10-10                       100 กรัม                       สร้างใบอ่อน
โบโร-แคล                            5-10 กรัม                      สร้างยอด รากให้แข็งแรง
เม็กก้า-ซิงค์                          5 กรัม                           ช่วยยืดยอด
เกรทกรีน                              5 ซีซี                            เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ

หมายเหตุ  : ฉีดพ่น ทุก 10-15 วัน สามารถผสม ไอออน-ลิควิด อัตรา 1 ช้อนตวง ต่อน้ำ 20 ลิตร
                    ฉีดพ่น 1 ครั้ง เมื่อแตกใบอ่อนแล้ว

 

**ควรฉีดยาฆ่าเพลี้ยตามความจำเป็น เมื่อผสมหลายชนิดให้ลดปริมาณปุ๋ยโกรแม็กซ์และปุ๋ยทางดิน ใช้สูตร 21-7-14 หรือ 25-7-7 ผสมเทอร์โบแม็ก อัตราปุ๋ยดิน 3 กระสอบ ต่อเทอร์โบแม็ก 1 กระสอบ เพื่อเพิ่มความเขียวหลังจากแตกใบอ่อนแล้ว 30 วัน เปลี่ยนสูตรปุ๋ยจาก 30-10-10 เป็น 15-15-15 อัตราเดิม ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน แล้วใช้ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 10-52-17 หรือ 6-20-30 อัตราเดียวกัน ฉีดสะสม 1 ครั้ง ก่อนดึงใบอ่อนชุดที่ 2

 

– สะสมอาหาร เพื่อออกดอก

ปุ๋ย 10-52-17                       70-100 กรัม                  หยุดต้น – ใบ สะสมอาหาร
ท็อป-เค                               30 ซีซี
เทอร์โบไทโอแม็ก                20 ซีซี
โบโร-แคล                           10 กรัม                          ช่วยสะสมอาหาร
เกรทกรีน                             5 ซีซี                             เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ

หมายเหตุ  : ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

 

**ปุ๋ยทางดิน เมื่อใบเพสลาด ใส่ 8-24-24 หรือ 12-12-17 สามารถ ผสมเทอร์โบแม็ก ในอัตราเดิม 3:1 โดยใส่เมื่อใบเพสลาด (ใบใหญ่เต็มที่เริ่มเปลี่ยนสี) รดน้ำให้ปุ๋ยละลายให้หมด หลังจากนี้ควรงดน้ำ ถ้ามีการราดสารควรราดหลังจากใส่ปุ๋ยเร่งดอกแล้วระยะหนึ่ง

 

– ระยะแทงช่อดอก

ปุ๋ย 10-52-17                         100 กรัม                     เสริมสร้างความแข็งแรงของดอก
โบโร-แคล                              10 กรัม                      สร้างความแข็งแรงให้เกสร
เม็กก้า-ซิงค์                            5-10 กรัม                   ยึดช่อดอก
เกรทกรีน                                5 ซีซี                         เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ

หมายเหตุ  : ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
                    ควรงดการฉีดพ่นเมื่อดอกบาน

 

**เริ่มให้น้ำจากน้อย เมื่อเริ่มแทงช่อดอก สามารถผสมเจอร์มิเนท อัตรา 10-20 ซีซี เพื่อช่วยให้การออกดอกสมบรูณ์ และออกพร้อมๆ กัน ควรพิจารณาผสมยาฆ่าเพลี้ย-หนอน

 

– ติดผลเล็ก

ปุ๋ย 20-20-20                          50 กรัม                        ช่วยขยายผล สร้างเปลือกหนา
ท็อป-เอ็น                                50 ซีซี                         ลดการแตกของผลในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว
โบโร-แคล                               50 กรัม                        สร้างความแข็งแรงให้เกสร
เม็กก้า-ซิงค์                             5-10 กรัม                     ยึดช่อดอก
เกรทกรีน                                5 ซีซี                            เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ

หมายเหตุ   : ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน
                     ควรผสมไบร์ทกรีน 3 ซีซี  เพื่อบำรุงใบ

 

**อายุของผลลำไย จะยาวกว่าลิ้นจี่ ฉีดสูตรขยายผลให้ฉีดลำไยตั้งแต่ดอกโรยถึง 4 เดือน ส่วนลิ้นจี่ ฉีดตั้งแต่ติดผลเล็ก ถึง 75 วัน ปุ๋ยทางดิน ให้สูตร 21-7-14 หรือ 14-9-20 ให้ระยะแรก สามารถผสมเทอร์โบแม็ก ในอัตราเดิม 3:1 ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและยาเชื้อราชิงโคไซด์ตามความจำเป็น

 

– ผลโต

ปุ๋ย 20-20-20                      70-100 กรัม                        ขยายผล
โบโร-แคล                           10 กรัม                               สร้างความแข็งแรง สะสมอาหาร
เม็กก้า-ซิงค์                          5-10 กรัม                           ขยายผล
เกรทกรีน                              5 ซีซี                                 เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : ฉีดพ่นทุกๆ 5-10 วัน
                   ควรผสมไบร์ทกรีน 3 ซีซี

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน ลิ้นจี่,ปุ๋ยกิฟฟารีน ลำไย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำหนัก กิฟฟารีน,ปุ๋ยรสชาติ กิฟฟารีน,giffarine longan fertilizer,fertilizer giffarine lychee

 

– เร่งสี เร่งความหวาน

ปุ๋ย 6-20-30                        70-100 กรัม                          เร่งสี ความหวาน
โบโร-แคล                          10 กรัม                                  ช่วยเพิ่มน้ำหนัก ทนทานต่อการขนส่ง
เกรทกรีน                            5 ซีซี                                    เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ

หมายเหตุ  : ฉีดพ่น 2 ครั้งก่อนการเก็บเกี่ยว

 

หมายเหตุ   – การออกดอกของลิ้นจี่มีอิทธิพลจากอุณหภูมิมากกว่าอิทธิพลทางปุ๋ย
                   – อายุผลของลิ้นจี่สั้นกว่าลำไย จึงต้องปรับใช้ตามอายุ
                   – ถ้าผสมยาหลายชนิดต้องลดปริมาณปุ๋ยโกรแม็กซ์ลงจากที่แนะนำ ถ้าเป็นไปได้ควรแยกฉีด โดยฉีดเมื่อจำเป็นหรือหลังจากฉีดปุ๋ย 4-5 วัน

 

ราคาปุ๋ยลำไย,ลิ้นจี่    /  5 ไร่   ชุดละ 4,864 บาท  

เกรทกรีน        1 ลิตร           ราคาสินค้า  460 บาท   
โบโร-แคล       1 กก.            ราคาสินค้า 984 บาท   
เม็กก้า-ซิงค์    1 กก.            ราคาสินค้า 920 บาท   
ปุ๋ย 30-10-10  1 กก.            ราคาสินค้า 212 บาท   
ปุ๋ย 20-20-20   3 กก.           ราคาสินค้า 936 บาท   
ปุ๋ย 10-52-17   1 กก.           ราคาสินค้า  312 บาท   
ปุ๋ย 6-20-30     1 กก.           ราคาสินค้า 240 บาท   
ท็อป-เอ็น         1 ลิตร           ราคาสินค้า  400 บาท   
ท็อป-เค           1 ลิตร            ราคาสินค้า 400 บาท 

 

รับปรึกษา ปัญหาพืชทุกชนิด ฟรี!
สนใจสมัครตัวแทนหรือสั่งซื้อ ติดต่อ id :@clubgiff

สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : Giffarine Club
Email : imkanokwan1980@gmail.com
โทร. 083-4625537 /Line id : @clubgiff

Facebook Comments