ซี แอล เอ 900 กิฟฟารีน ดอกคำฝอย ลดการสะสมไขมัน

 CLA 900 กิฟฟารีน,น้ำมันดอกคำฝอยกิฟฟารีน,ลดการสะสมไขมันใหม่,สลายไขมัน,สร้างมวลกล้ามเนื้อ,ป้องกันมะเร็งเต้านม,ผิวพรรณกระชับ

ซี แอล เอ 900 กิฟฟารีน ดอกคำฝอย ลดการสะสมไขมัน

 

ซี แอล เอ 900 กิฟฟารีน เป็นอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของน้ำมันดอกคำฝอย ซึ่ง CLA หรือ Conjugated Linoleic Acid เป็นกรด ไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องได้จากการรับประทานเท่านั้น เป็นกรดไขมันโครงสร้างพิเศษเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว อยู่ในกลุ่มกรดไขมันจำเป็นชนิดโอเมก้า-6

 

 CLA 900 กิฟฟารีน,น้ำมันดอกคำฝอยกิฟฟารีน,ลดการสะสมไขมันใหม่,สลายไขมัน,สร้างมวลกล้ามเนื้อ,ป้องกันมะเร็งเต้านม,ผิวพรรณกระชับ

 

จากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ พบว่า CLA มีหน้าที่นำไขมันเข้าสู่เซลล์ เพื่อเผาผลาญ ให้เกิดเป็นพลังงาน โดยช่วยนำพากลูโคสเข้าสู่เซลล์ เพื่อนำไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และเปลี่ยนเป็นพลังงาน ก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมัน ส่งผลให้ลดปริมาณไขมันสะสมในร่างกายได้ จึงนิยมใช้กับโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก และผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ CLA ยังมีคุณสมบัติต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidative reaction) และยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคอีกด้วย

CLA ถูกค้นพบโดยบังเอิญ ในปี ค.ศ. 1978 ขณะที่นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน, สหรัฐอเมริกา กำลังศึกษาเรื่องของสารก่อกลายพันธุ์ (Mutagenic agents) ตัวอย่างเช่น เบนโซไพรีนส์ (Benzopyrenes) โดยพบว่ามีสารตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านการก่อกลาย พันธุ์(Mutagenic inhibitor) และอีก 10 ปีต่อมา จึงได้ทำการแยกและระบุได้ว่า สารตัวนั้น คือ CLA (Conjugated Linoleic Acid)

 

 

กลไกการทำงานของ CLA ที่มีผลต่อร่างกาย

เพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย CLA มีผลต่อระบบประสาท ซิมพฟเทติค (Sympathetic Nervous System) CLA จึงช่วยเพิ่มการทำลายกรดไขมัน และเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย นอกจากนี้ ยังทำลายไขมันในเซลล์กล้ามเนื้อ และเซลล์ในไขมัน จากผลการทดลองพบว่า CLA สามารถลดขนาดของเซลล์ไขมัน แต่ไม่ลดจำนวนเซลล์ไขมัน ขณะที่การทดลองในหลอดทดลองพบว่า CLA สามารถลดขนาด และจำนวนเซลล์ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นไขมัน

เพิ่มการหลั่งโกร๊ทฮอร์โมน (Growth Hormone) CLA มีผลต่อการหลั่งและการทำงานของ Growth Hormone, Insulin-like growth Factor และGrowth Factor ตัวอื่นๆ ซึ่งสารเหล่านี้มีผลเพิ่มกล้ามเนื้อ และลดมวลไขมัน
มีผลต่อโครงสร้างและหน้าที่ของผนังเซลล์ CLA เป็นองค์ประกอบ ของผนังเซลล์ มีผลต่อเนื่องไปถึงการตอบสนองของเอ็นไซม์ และฮอร์โมน การแทรกผ่านของสารเข้าสู่เซลล์ การเคลื่อนไหวของผนังเซลล์ รวมทั้งผลต่อจำนวน และหน้าที่ของ receptor ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์

 

 CLA 900 กิฟฟารีน,น้ำมันดอกคำฝอยกิฟฟารีน,ลดการสะสมไขมันใหม่,สลายไขมัน,สร้างมวลกล้ามเนื้อ,ป้องกันมะเร็งเต้านม,ผิวพรรณกระชับ

 

ยับยั้งการทำลายโปรตีนในกล้ามเนี้อลาย CLA มีผลต่อกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงของสาร eicosanoids, arochidonic และprostaglandin จากการทดลอง พบว่า CLA สามารถลดการสร้าง PGE2 ซึ่งเป็นสารที่เร่งการทำลายโปรตีนของกล้ามเนื้อลาย ดังนั้น CLA จึงมีผลยับยั้งการทำลายโปรตีนในกล้ามเนื้อลายได้
การสร้างและการตอบสนองของสาร Cytokines สาร Cytokines เช่น Tumor necrosis alpha factor ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน CLA อาจมีผลช่วยลดการสร้าง และการตอบสนองต่อสารดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน CLA มีผลต่อการทำงานของสาร peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน ดังนั้น สารที่มีผลต่อ PPAR จึงมีผลต่อการก่อตัวของเซลล์ไขมัน เช่นกัน
ป้องกันมะเร็ง จากผลการทดลองพบว่า CLA สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ส่วนปลาย มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งปอด แต่กลไกการป้องกันยังไม่ชัดเจน

ป้องกันโรคกระดูก จากผลการทดลองพบว่าหนูที่ได้รับ CLA มี มวลกระดูกเพิ่มขึ้น โดย CLA กลไกที่ช่วยลดการสร้าง PGE2 มีผลต่อการสูญเสียมวลกระดูก ในร่างกาย

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบว่า CLA สามารถลดมวลไขมันในร่างกายได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และมวลกล้ามเนื้อ จากผลการศึกษา เปรียบเทียบการใช้ปริมาณ CLA ที่แตกต่างกันใน 2 งานวิจัยโดยใช้ปริมาณ ตั้งแต่ 1.7-6.8 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์พบว่า ทุกขนาดสามารถลดมวลไขมันในร่างกายได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับเมื่อไม่ได้ใช้ โดยขนาด 3.4 กรัมให้ผลดีที่สุด

 

 CLA 900 กิฟฟารีน,น้ำมันดอกคำฝอยกิฟฟารีน,ลดการสะสมไขมันใหม่,สลายไขมัน,สร้างมวลกล้ามเนื้อ,ป้องกันมะเร็งเต้านม,ผิวพรรณกระชับ

 

แหล่งอาหารที่พบ CLA ในธรรมชาติสามารถพบ CLA ในน้ำมันดอกคำฝอย (Safflower oil) และน้ำมันดอกทานตะวัน (Sunflower oil) โดยปริมาณที่พบ ในน้ำมันดอกคำฝอย จะมีมากกว่าปริมาณที่พบในน้ำมันดอกทานตะวัน

นอกจากนี้ ยังพบว่า CLA เป็นองค์ประกอบของไขมันที่พบได้จากโปรตีนในเนื้อวัว นม และไข่ ตัวอย่างอาหารที่พบ CLA ในปริมาณตั้งแต่ 3–9 มิลลิกรัมของ CLA /กรัมของไขมัน ได้แก่ เนื้อสันวัว เนยแข็ง เนื้อวัว นม และไข่แดง แต่อาหารเหล่านี้มีปริมาณไขมัน และพลังงานที่สูงมาก ดังนั้น ถ้าต้องการได้รับ CLA ในปริมาณ 300 มิลลิกรัม จะต้องรับประทานเนื้อวัวบดมากถึง 198.8 กรัม ซึ่งให้พลังงานมากกว่า 580 แคลอรี และให้ไขมันมากกว่า 42 กรัม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไขมันอุดตันและคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

ขอบคุณข้อมูล:www.greenclinic.in.th/safflower.html

 

 

ซี แอล เอ 900 

วิธีรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
รหัสสินค้า 40107
ปริมาณสุทธิ : 30.00 แคปซูล
ราคาสินค้า 880.00

 

สนใจสมัครตัวแทนหรือสั่งซื้อ ติดต่อ id : @clubgiff / T.083-462 5537

สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : Giffarine Club
Email : imkanokwan1980@gmail.com
โทร. 083-4625537 /Line id : @clubgiff

Facebook Comments