กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว ใช้ได้ทั้งนาหว่าน นาดำ รวงใหญ่ แตกกอดี

กิฟฟารีน ปุ๋ย,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยใส่ข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยนาข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาหว่าน,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาหว่าน,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาข้าว

กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว ใช้ได้ทั้งนาหว่าน นาดำ รวงใหญ่ แตกกอดี

 

กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกร อาหารหลักของไทยคือข้าว ไม่ว่าจะเป็นข้าวจ้าวหรือข้าวเหนียว ก็สามารถเลือกทานได้ตามแต่ภูมิภาคต่างๆ วันนี้เราจะมานำเสนอปุ๋ยที่ใช้บำรุงต้นข้าวให้งาม แตกกอได้ดี ผลผลิตคุ้มค่าเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว

 

กิฟฟารีน ปุ๋ย,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยใส่ข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยนาข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาหว่าน,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาหว่าน,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาข้าว

 

1.ข้าวอายุ 20 วัน  ผลที่ได้รับ : แตกกอดี

-เกรทกรีน             ปริมาณการใช้    3 ซีซี
-โบโร-แคล            ปริมาณการใช้   10 กรัม
-ท็อป-เอ็น              ปริมาณการใช้    50 ซีซี
-ปุ๋ย 20-20-20        ปริมาณการใช้   100 กรัม (1 ขีด)

หมายเหตุ : ผสมในน้ำ 20 ลิตร (ฉีดพ่นตามระยะ)

 

2.ข้าวอายุ 45 วัน  ผลที่ได้รับ : ขยายกอดี

-เกรทกรีน             ปริมาณการใช้   3  ซีซี
-โบโร-แคล            ปริมาณการใช้   10  กรัม
-ท็อป-เอ็น              ปริมาณการใช้   50  ซีซี
-ปุ๋ย 20-20-20        ปริมาณการใช้   100  กรัม  (1 ขีด)

หมายเหตุ : ผสมในน้ำ 20 ลิตร (ฉีดพ่นตามระยะ)

 

กิฟฟารีน ปุ๋ย,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยใส่ข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยนาข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาหว่าน,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาหว่าน,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาข้าว

 

3.ข้าวท้องกลม  ผลที่ได้รับ:  ออกพร้อมกัน รวงใหญ่

-เกรทกรีน              ปริมาณการใช้   3  ซีซี
-โบโร-แคล             ปริมาณการใช้   10  กรัม
-ท็อป-เอ็น               ปริมาณการใช้   50  ซีซี
-ปุ๋ย 10-52-17         ปริมาณการใช้   100  กรัม (1 ขีด)

หมายเหตุ : ผสมในน้ำ 20 ลิตร (ฉีดพ่นตามระยะ)

 

4.ข้าวเป็นน้ำนม เริ่มก้ม  ผลที่ได้รับ: น้ำหนักดี ความชื้นต่ำ

-เกรทกรีน               ปริมาณการใช้    3  ซีซี
-โบโร- แคล             ปริมาณการใช้   10  กรัม
-ท็อป- เค                 ปริมาณการใช้    50  ซีซี
-ปุ๋ย 6-20-30            ปริมาณการใช้    100  กรัม  (1 ขีด)

หมายเหตุ : ผสมในน้ำ 20 ลิตร (ฉีดพ่นตามระยะ)

 

กิฟฟารีน ปุ๋ย,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยใส่ข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยนาข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาหว่าน,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาหว่าน,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาข้าว

 

เพิ่มเติม :  -กรณีนาหว่านให้ใช้ เจอร์มิเนท ปริมาณ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ 6-8 ชั่วโมง หว่านปกติ
                    -กรณีนาดำ ให้ใช้เจอร์มิเนท ผสมกับปุ๋ยตามระยะฉีด ปริมาณ 100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร และปริมาณ 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

การฉีดยาคุมหรือการการฉีดยาคุม-ฆ่า และฆ่าวัชพืช

ปัญหาวัชพืช (รวมถึงข้าวดีด) เป็นปัญหาใหญ่ในการทำนาข้าว ถ้าควบคุมวัชพืชไม่ได้ วัชพืชจะแย่งน้ำ แสงแดด ปุ๋ย รวมถึงเป็นที่พักพิงของโรค แมลง ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างมาก ถ้าเกษตรกรมีการเตรียมดินที่ดี ทำเทือกค่อนข้างเรียบ การฉีดยาคุมหรือยาฆ่าจะได้ผล แทบไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชเลย

 

คำแนะนำ

-ยาคุมวัชพืชในนาข้าว ประมาณ 4 วัน หลังหว่านข้าว
-ยาคุม-ฆ่า ในนาข้าวที่ ประมาณ 7-10 วัน หลังหว่านข้าว
-ต้องผสมเกรทกรีน อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกครั้ง ในกรณี่ที่ยังมีปัญหาวัชพืชภายหลัง อาจต้องใช้ยาฆ่าวัชพืชที่เป็นพืชต่อข้าวน้อยที่สุด

 

 

ปุ๋ยข้าว / 5-7 ไร่    เซ็ทละ 6,438  บ. ( ส่งฟรี )  

-เกรทกรีน               1  ลิตร           ราคาสินค้า  460  บาท         
-โบโร-แคล              1  กก.            ราคาสินค้า   984  บาท        
-ท๊อป-เอ็น                5  ลิตร           ราคาสินค้า  1,800 บาท     
-ท็อป-เค                  1  ลิตร           ราคาสินค้า  400 บาท 
-เจอร์มิเนท              100  ซีซี        ราคาสินค้า  170  บาท      

-ปุ๋ย 20-20-20          5  กก.            ราคาสินค้า  1,520 บาท      
-ปุ๋ย 10-52-17          1  กก.            ราคาสินค้า  624 บาท       
-ปุ๋ย 6-20-30            1  กก.            ราคาสินค้า  480 บาท       

 

กิฟฟารีน ปุ๋ย,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยใส่ข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยนาข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาหว่าน,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาหว่าน,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาข้าว

 

เจอร์มิเนท : กรดอะมิโน 19 ชนิดในรูปของกรดอะมิโนอิสระ (L-amino acid) ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์พืชอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องย่อยสลายอีก

วัตถุประสงค์ : 
-ใช้แช่เมล็ดก่อนปลูกเพื่อการงอก 100% และทำให้ต้นกล้าแข็งแรง เปอร์เซ็นต์รอดสูง 
-ใช้ฉีดพ่นทางใบ เพื่อกระตุ้นการเกิดยอดใหม่ หรือช่วยการออกดอกและติดผล
-ฉีดพ่นเมื่่อพืชอยู่ในสภาวะเครียด (Stress) เช่น กระทบหนาวจัด

เพื่อช่วยในการงอกของเมล็ด :
ขณะที่เมล็ดกำลังงอก โปรตีนที่ถูกสะสมไว้ในเมล็ด จะถูกย่อยสลายมาเป็นกรดอะมิโน เพื่อนำมาใช้ในการสร้างโปรตีนที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของยอดและรากที่จะเกิดใหม่ การใช้เจอร์มิเนท จึงเป็นเสมือนการเพิ่มชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนให้กับพืชโดยตรง ทำให้พืชได้รับเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วหรือมีไม่เพียงพอ (ในกรณีที่เมล็ดไม่สมบรูณ์) ทำให้เมล็ดพืชงอกเร็วและมีความแข็งแรงทั้งยอดอ่อนและรากอ่อน ต้นกล้าแข็งแรง

 

กิฟฟารีน ปุ๋ย,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยใส่ข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยนาข้าว,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาหว่าน,กิฟฟารีน ปุ๋ยข้าว นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาหว่าน,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาดำ,ปุ๋ยกิฟฟารีน นาข้าว

รับปรึกษา : ปัญหาพืชทุกชนิด ฟรี!
สนใจสมัครตัวแทนหรือสั่งซื้อ ติดต่อ id : @clubgiff / T.083-462 5537

สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : Giffarine Club
Email : imkanokwan1980@gmail.com
โทร. 083-4625537 /Line id : @clubgiff

Facebook Comments